اخبار

خطر همه گیری دوباره کرونا / تاکید بر رعایت توصیه نامه های بهداشتی و تزریق دز یادآور واکسن

خطر همه گیری دوباره کرونا / تاکید بر رعایت توصیه نامه های بهداشتی و تزریق دز یادآور واکسن
۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۱۷